avatar

1 Butona 2 Ayrı Fonksiyon Javascript

17/03/2021
admin

Bir butonun aç kapat görevi sağlamasını istiyorum.İlk tıkladığımda bir div göstermesini, tekrar ikinci kez tıkladığımda da ise divi gizlemesini yapmak istiyorum.

<script type="text/javascript">
function divJs(divID) {
var div = document.getElementById(divID);
if(div.style.display == 'block')
div.style.display = 'none';
else
div.style.display = 'block';
}
</script>

<a href="#" onclick="divJs('divId');">Gizle/Göster</a>
<div id="divId">Açıldım</div>

Yorumlar Yorum Yap