avatar

Küresel E-Ticaret

28/05/2021
admin

Teknik anlamda ilk online alışveriş sistemi 1979’da devreye girmiş olsa da, bizim bildiğimiz anlamda e-ticaret 90’ların ortalarına doğru ortaya çıkmıştır. E-Ticaretin öncüleri olan ve bugün de hâlâ lider konumlarını koruyan Amazon. com (1995) ve eBay (1995) de o yıllarda ortaya çıkmıştır. Yaklaşık 20 yıllık tarihi olan e-ticaretin B2C (Business to Consumer) satış hacmi bugün küresel olarak 1,2 trilyon dolara kadar ulaşmıştır. Düzenli olarak büyüme gösteren B2C satış hacminin 2017’de 2,3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Küresel e-ticaret hacminin en önemli kısmı Kuzey Amerika’da gerçekleşirken, onu Asya-Pasifik ve Batı Avrupa izlemekte. Asya-Pasifik’in e-ticaret hacmi hızla büyümekte. Asya-Pasifik’in bu büyüme hızıyla 2014 sonunda Kuzey Amerika’yı geride bırakarak birinci sıraya oturması bekleniyor. İnternet altyapıları, bilişim teknolojileri ve güvenlik yönünden gelişmiş olan bu bölgelerin e-ticarette de gelişmesi doğal bir sonuç olarak görülebilir. Gelişmekte olan ülkelerde yer alan yoğun nüfus, bu nüfus içeriside orta sınıfın yükselmesi ve buna bağlı olarak harcama eğilimlerinin artmasıyla birlikte bu ülkelerde e-ticaret hacminin hızla arttığı ve yüksek bir potansiyel olduğu görülmektedir. E-Ticaret harcamalarında ABD, ülkeler bazında lider durumda ve bir süre daha bu konumunu korumaya devam edecek gibi görünüyor. ABD nüfusunun %54’ü İnternet üzerinden alışveriş yapıyor ve toplam tüketici harcamalarının %10’u İnternet üzerinden gerçekleşiyor. Asya-Pasifik bölgesinin lideri durumundaki Çin 2012’de %88’le hızla artış gösteren bir B2C e-ticaret pazarına sahip. Mevcut büyümesini, 550 milyon İnternet kullanıcısı ve 220 milyon online alışveriş tüketicisine borçlu olan Çin’in yakın bir gelecekte yine ABD’ye e-ticaret harcamalarında da güçlü bir rakip olması bekleniyor.

Yorumlar Yorum Yap