avatar

PHP DİZİDEKİ DEĞERLERİN TOPLAMI array_sum FONKSİYONU

11/03/2021
admin

Dizide ki değerlerin toplamını bulabilmek için dizi değerlerinin hepsinin rakam olması gerekmez. Dizi içerisindeki elemanlar rakam ve kelimelerden oluşabilir. Array_sum fonksiyonu kelimeleri yok sayarak geriye kalan rakamsal ifadeleri toplar.

Sözdizimi:

array_sum( dizi )

Dizi: Gereklidir. Bir dizi belirtilir.

Dönen Değerler:

Toplam, bir tamsayı veya gerçek sayı olarak döner.

Tam sayılardan oluşan dizi seğerleri toplayalım.

ÖRNEK:


<?php	

$a = array(12, 4, 16, 8);

echo "Toplam..:".array_sum($a);

?>

ÇIKTI:

Toplam..:40

Float sayılardan oluşan dizi değerlerini toplayalım.

ÖRNEK 2:


<?php	

$a=array("a"=>57.2,"b"=>22.7,"c"=>4.9);

echo "Toplam..:".array_sum($a);

?>

ÇIKTI:

Toplam..:84.8

Yorumlar Yorum Yap