avatar

PHP ile Form yapımı ve smtp mail gönderme

11/04/2021
admin

Bu makalede form yapımını göstereceğim sitenizde form yapabilir ve istediğiniz gibi mail adresinize gelmesini sağlayabilirsiniz

 

Form.php

 

<?php

$gittiMesaji = " ";

if (isset($_POST["submit"])) {
	
	require("class.phpmailer.php");

	$isimsoyisim = $_POST['isimsoyisim'];
	$email = $_POST['email'];
	$mesaj = $_POST['mesaj'];

	
	$mail = new PHPMailer();
	
	$mail->IsSMTP();
	$mail->SMTPAuth = true;
	
	$mail->SMTPSecure = 'tls';
	
	$mail->Port = 587;
	
	$mail->Host = "smtp.gmail.com";

	$mail->Username = "d***********r@gmail.com";
	
	$mail->Password = "c********c";
	
	
	$mail->FromName ="$isimsoyisim";
	
	$mail->SetFrom("d***********r@gmail.com ");
	
	$mail->AddAddress("d***********r@gmail.com ");
	
	$mail->Subject = "SİTE MESAJI -> $isimsoyisim";
	
	# mail içeriğini değişkenden alıyorum.
	$mail->Body = "$mesaj"; 
	
	if(!$mail->Send()){
		echo "Hata: ".$mail->ErrorInfo;
	} else {
		$gittiMesaji = "<br><p class='bg-success'>Sayın $isimsoyisim, 
mesajınız gönderildi...</p>";
	}
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="tr">
<head>
 <title>İLETİŞİM FORMU</title>
 <meta charset="utf-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
 <link rel="stylesheet" href="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/css/bootstrap.min.css">
 <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.3/jquery.min.js"></script>
 <script src="http://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.3.5/js/bootstrap.min.js"></script>
</head>
<body>

<div class="container">
 <h2>Bize Yazın</h2>
 <form role="form" action="form.php" method="post">
  <div class="form-group">
   <label>İsim Soyisim</label>
   <input type="isimsoyisim" class="form-control" name="isimsoyisim" 
placeholder="İsim Soyisim">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label>E-Mail</label>
   <input type="email" class="form-control" name="email" placeholder="E-Mail">
  </div>
  <div class="form-group">
   <label>Mesaj</label>
   <textarea type="mesaj" class="form-control" name="mesaj" placeholder="Mesaj..."></textarea>
  </div>
  <button type="submit" name="submit" type="submit" 
class="btn btn-default">Gönder</button>
 </form>
 <?php echo "$gittiMesaji"; ?> 
</div>
</body>
</html>

sitenizde yukarıdaki kodlardan form.php sayfası ile kolayca mail atabilirsiniz

Yorumlar Yorum Yap