avatar

php sitede online sayısını göstermek

21/03/2021
admin

<?$rip = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];

$sd = time();

$onlineUsers = 1;$file1 = "includes/ip.txt";

$lines = file($file1);

$line2 = "";foreach ($lines as $line_num => $line)

{

  $fp = strpos($line,'****');

  $nam = substr($line,0,$fp);

  $sp = strpos($line,'++++');

  $val = substr($line,$fp+4,$sp-($fp+4));

  $diff = $sd-$val;

  if($diff < 300 && $nam != $rip)

  {

    $onlineUsers = $onlineUsers+1;

    $line2 = $line2.$line;

  }

}

$my = $rip."****".$sd."++++n";

$open1 = fopen($file1, "w");

fwrite($open1,"$line2");

fwrite($open1,"$my");

fclose($open1);

?>

 

kodu kaydedin ve göstermek istediğiniz yere  echo $onlineUsers; ?>

yazarak gosterimini yapabilirsiniz

Yorumlar Yorum Yap